KAINOS


Studijos nario mokestis 20 eurų per mėnesį suteikia galimybę dalyvauti viename jogos užsiėmime per savaitę.

Studijos nario mokestis 15 eurų per mėnesį suteikia galimybę jaunimo grupės lankytojams dalyvauti viename jogos užsiėmime per savaitę.

Jogos užsiėmimai

LaikotarpisSuaugusiemsPastabos
1 mėn. ( 1 kartas per savaitę antradieniais 16.00-18.00 ar 18.00-20.00 val.)

1 mėn. ( 1 kartas per savaitę ketvirtadieniais 18.00-20.00 val.)

nemokamaiNemokami projekto užsiėmimai 10-čiai žmonių. Kitiems taikomas studijos nario mokestis
1 mėn. (1 kartas per savaitę)20.00 eurNedalyvaujantiems projektiniuose užsiėmimuose
1 mėn. (2 kartai per savaitę)30.00 eurNedalyvaujantiems projektiniuose užsiėmimuose

Jogos užsiėmimai jaunimui

LaikotarpisJaunimui (amžius apie 15-30)Pastabos
1 mėn. (1 kartas pirmadieniais 18.30-20.30 val.)nemokamaiNemokami projekto užsiėmimai 10-čiai žmonių.

Kitiems taikomas studijos nario mokestis.

1 mėn. (1 kartas per savaitę)15.00 eurNedalyvaujantiems projektiniuose užsiėmimuose
1 mėn. (2 kartai per savaitę)25.00 eurNedalyvaujantiems projektiniuose užsiėmimuose

Kitos savęs pažinimo praktikos

JaunimuiSuaugusiemsSenjorams
Pagal iš anksto sutartą kainąPagal iš anksto sutartą kainąPagal iš anksto sutartą kainą

Individualūs sportiniai, sąmoningo kvėpavimo, juoko jogos, „Lilos“, judesio, konsultavimo apie mitybą užsiėmimai

Laikas ir kaina pagal susitarimą